Filmläger på sommarlovet

Filmläger på sommarlovet

Målsmansinfo

Efter anmälan vill vi ha denna information till oss så snart som möjligt, senast 14 dagar efter anmälan, för att vi ska kunna förbereda kollovistelsen på bästa sätt.

Uppgifterna lämnas inte ut till obehöriga.

 
 
 
 
 
 
 

Behöver uppgifter ändras innan lägerstart mailar ni till maria.brolin@ifocusstudios.se.

Copyright iFocus Studios AB 2020